รอสักครุ่...

หมวด ประณีตศาสน์ศิลป์ ทั้งหมด 2 บทความ

ใหม่

สมุดไทย...ทรงไว้ซึ่งสรรพศาสตร์ และอัจฉริยภาพเชิงศิลป์

สมุดไทยและใบลานบรรจุถ้อยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอดผสานกับเส้นสายและลายสีของภาพอันวิจิตรงดงาม ก่อเกิดเป็นศิลปะในงานพระพุทธศาสนาที่งดงาม ที่ล้ำค่าในงานพระศาสน์และทรงคุณค่าด้วยความงามแห่งศิลป์

เข้าชม 640

อื่น ๆ