รอสักครุ่...

ล่องลานธรรม EP.4 : สืบสายธรรม (๒)

เบื้องหลังขั้นตอนการดูแลคัมภีร์ใบลาน เพื่อสืบสานสายธรรมไปยังคนรุ่นหลังที่จะตามมา


หมวด ล่องลานธรรม ... 4 ตอน