รอสักครุ่...

EP.1 เส้นทางการรักษาพระไตรปิฎก

'รักษาพระไตรปิฎก เท่ากับรักษาเส้นทางพระนิพพาน' จากพระนิสิตสู่ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานอักษรต่างๆ