รอสักครุ่...

แลใบลาน ก่อนกาลล่วงเลย

เข้าชม 655

สรรพสิ่งย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา บางสิ่งที่เคยมีคุณค่า ณ ช่วงเวลาหนึ่ง แต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ของเดิมที่เคยมีคุณค่าก็อาจกลายเป็นเพียงความทรงจำในอดีต ทั้งที่ความจริงแล้วคุณค่าและความสำคัญของสิ่งนั้นไม่ได้ลดลงเลย เพียงแต่ถูกบดบังจนทำให้คุณค่าภายในที่แท้จริงถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายคัมภีร์ใบลานแม้ศักดิ์สิทธิ์สูงค่าก็ไม่อาจพ้นจากสภาวธรรมนี้ไปได้

แท๊ก

#การเก็บรักษา
#การจารคัมภีร์
#การจารใบลาน
#การดูแลที่ผิด
#การสร้างคัมภีร์
#การสำรวจ
#การอนุรักษ์
#เก็บรักษา
#ความชื้น
#ความร้อน
#ความศรัทธา
#คัมภีร์
#คัมภีร์โบราณ
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#คำสอน
#คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#คุณสมบัติของใบลาน
#เครื่องรางของขลัง
#จาร
#แตกหัก
#ที่เก็บใบลาน
#ธรรมเนียมการจาร
#ธรรมะ
#ใบลาน
#ผุพัง
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#พุทธบริษัทสี่
#พุทธศาสนิกชน
#พุทธศิลป์
#มรดก
#มรดกธรรม
#รักษา
#ศิลปะ
#สมบัติพระศาสนา
#สาเหตุของการเสื่อมสลาย
#เสื่อมสภาพ
#

หมวด เล่าเรื่องลาน ... 6 บทความ