รอสักครุ่...

ปุราณอักษรา มนตราแห่งอักขระโบราณ EP.5 : อิ ติ ปิ โส รัตนมาลา ๑๐๘

พระคาถาร้อยกรอง ที่บูรพาจารย์ได้นำเอาคำแรกของบทสรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ มาร้อยเรียงดั่งมาลัยดวงแก้ว เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย พร้อมฝึกอ่านและเขียนอักษรขอมไปด้วยกันในคลิปนี้


หมวด ปุราณอักษรา มนตราแห่งอักขระโบราณ ... 5 ตอน