รอสักครุ่...

ปุราณอักษรา มนตราแห่งอักขระโบราณ EP.6 : คาถาพระเจ้า ๑๐ ชาติ

พระอาจารย์จะพาทุกท่านมาเรียนรู้ คาถาพระเจ้า ๑๐ ชาติ หรือ เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว ผ่านอักขระธรรมล้านนา หรือ อักษรธรรมล้านนาเป็นครั้งแรกไปด้วยกัน


หมวด ปุราณอักษรา มนตราแห่งอักขระโบราณ ... 5 ตอน