รอสักครุ่...

รักษ์ศาสตร์ วาดศิลป์ แผ่นดินสยาม

เข้าชม 617

ตู้ที่ทำขึ้นใช้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ส่วนบนสอบเข้า ตกแต่งด้วยลายรดน้ำ หรือลงรักปิดทอง ความนิยมของลวดลายจะแตกต่างไปตามยุคสมัย สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะฝากผลงานชั้นเลิศของตนไว้เคียงคู่และปกปักษ์รักษาคำสอนของพระบรมครู

แท๊ก

#กษัตริย์
#การตกแต่ง
#การถวาย
#การสร้างพระไตรปิฎก
#การอนุรักษ์
#เก็บรักษา
#คติทางพระพุทธศาสนา
#ความศรัทธา
#คัมภีร์โบราณคัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#งานประณีตศิลป์
#งานศิลป์
#จาร
#จารึก
#จิตรกรรม
#ฉบับทองชุบ
#ฉบับทองใหญ่
#ชาด
#ชาดก
#ตกแต่ง
#ตู้พระไตรปิฎก
#ตู้พระธรรม
#ตู้ลายทอง
#ตู้ลายรดน้ำ
#ถวาย
#ที่เก็บใบลาน
#ธนบุรี
#ธรรมเนียม
#บริจาค
#บุญ
#ใบลาน
#ประดับตกแต่ง
#ประติมากรรม
#ประเทศไทย
#ประเพณี
#ประวัติการสร้างหีบ
#ประวัติศาสตร์
#ผลบุญ
#ผู้ถวาย
#ผู้สร้าง
#พระเจ้าแผ่นดิน
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกฉบับหลวง
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระธรรมวินัย
#พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
#พระพุทธเจ้า
#พระมหากษัตริย์
#พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#พุทธศตวรรษ
#พุทธศาสนิกชน
#พุทธศิลป์
#ภัยของพระพุทธศาสนา
#ภาษาเขมร
#มรดก
#มรดกธรรม
#รัก
#รักทึบ
#รักษา
#รัชกาล
#รัชสมัย
#รัตนโกสินทร์
#ลงรักปิดทอง
#ลวดลาย
#ลวดลายพุทธศิลป์
#ลายรดน้ำ
#วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
#วรรณคดี
#วัฒนธรรมวัตถุประสงค์การสร้างหีบ
#วิถีชีวิต
#ศาสนวัตถุ
#ศาสนูปถัมภก
#ศิลปะ
#สถาปัตยกรรม
#สมเด็จพระนารายณ์
#สมบัติพระศาสนา
#สมัยธนบุรี
#สมัยรัตนโกสินทร์
#สมัยอยุธยา

หมวด หอพระไตรปิฎก ... 4 บทความ