รอสักครุ่...

หมวด หอพระไตรปิฎก ทั้งหมด 5 บทความ

ใหม่

ตู้พระไตรปิฎก มรดกประณีตศิลป์

“ตู้ลายทอง” เป็นคำที่มักใช้เรียกตู้พระไตรปิฎกที่ตกแต่งด้วยลายรดน้ำ ลงรักปิดทองตลอดทั้งตู้ มีเอกลักษณ์ตรงที่ใช้เพียงสีทองของทองคำ และสีดำของยางรัก ส่วนตู้พระไตรปิฎกลายกำมะลอ คือ ตู้ที่ลงลายทองรดน้ำแล้วเอารักผสมสีฝุ่นและชาดระบายผสมลงไปกับลายทองบนผนังที่ลงพื้นรักไว้

เข้าชม 748

อื่น ๆ