รอสักครุ่...

กากะเยีย ขั้นกะเยีย.....ผสานศิลป์ ถิ่นอีสาน

เข้าชม 910

กากะเยียและขั้นกะเยียเป็นวัตถุศิลป์รูปแบบของวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ที่ประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะกับประโยชน์ใช้งาน กากะเยียใช้เป็นโต๊ะวางหนังสือใบลานเวลานั่งอ่านกับพื้น ส่วนขั้นกะเยียแบบขั้นบันไดเป็นเสมือนแท่นวางมัดคัมภีร์ และขั้นกะเยียขนาดใหญ่ เป็นอุปกรณ์วางคัมภีร์ใบลานเพื่อการจัดเก็บ เป็นเสมือนตู้เก็บคัมภีร์ใบลาน

แท๊ก


หมวด จารธรรมวินัย ... 9 บทความ