รอสักครุ่...

ผ้าห่อถักทอเชื่อมสายบุญ

เข้าชม 674

ผ้าลายดอกสีแดงแห้งกรอบที่เต็มไปด้วยฝุ่นและหยากไย่ถูกคลี่ออกอย่างช้าๆ เผยให้เห็นมัดคัมภีร์ใบลานสภาพดีที่ห่อไว้ภายใน ผ้าผืนนี้ผ่านการทำหน้าที่รักษามัดคัมภีร์ซึ่งเป็นสมบัติพระศาสนามายาวนานให้รอดพ้นจากแมลงที่จะมากัดกินแผ่นลาน จากฝุ่น แสงแดด และความชื้นที่จะทำให้แผ่นลานและตัวจารเสื่อมสภาพ ผ้าห่อคัมภีร์ที่ทอขึ้นจากเส้นด้ายหลายเส้นให้เป็นผืนผ้าที่บอบบาง งดงาม และพลิ้วไหวนี้จึงทำหน้าที่เสมือนเกราะป้องกันภัย ไม่ให้อันตรายใดๆเข้าถึงที่ตัวมัดคัมภีร์ที่บันทึกคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

แท๊ก

#เก็บรักษา
#เชือกมัดคัมภีร์
#เสื่อมสภาพ
#แตกหัก
#ใบลาน
#การเก็บรักษา
#การตกแต่ง
#การถวาย
#การทอผ้า
#การสร้างพระไตรปิฎก
#การอนุรักษ์
#ขนบธรรมเนียม
#ความชื้น
#ความร้อน
#ความศรัทธา
#คัมภีร์
#คัมภีร์โบราณ
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#คำสอน
#คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#ที่เก็บใบลาน
#ธรรมเนียมการจาร
#บริจาค
#บุญ
#ประเพณี
#ประดับตกแต่ง
#ผลบุญ
#ผ้า
#ผุพัง
#ผู้ถวาย
#ผู้สร้าง
#ผู้หญิงกับคัมภีร์ใบลาน
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระรัตนตรัย
#พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#พุทธศาสนิกชน
#ภัยพระพุทธศาสนา
#มรดกธรรม
#รักษา
#ลวดลาย
#วัฒนธรรม
#ศรัทธา
#ศิลปะ
#สมบัติพระศาสนา
#สาเหตุของการเสื่อมสลาย
#หอไตร
#หัตถกรรม
#องค์ประกอบของคัมภีร์
#อานิสงส์
#

หมวด จารธรรมวินัย ... 9 บทความ