รอสักครุ่...

EP.5 : เตรียมแผ่นลานจารพระธรรม (1)

การสร้างคัมภีร์ใบลานที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน แม้บางรายละเอียดปลีกย่อยอาจถูกปรับเปลี่ยนไปบ้างตามยุคสมัย แต่ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งแนวทางการสร้างสรรค์คัมภีร์ ตามแบบโบราณที่มีมายาวนานกว่า ๒,๐๐๐ ปี


หมวด ตามรอยคัมภีร์โบราณ ... 6 ตอน