รอสักครุ่...

EP.6 : เตรียมแผ่นลานจารพระธรรม (2) I ดีด สี ตี เส้น

ขั้นตอนการสร้างคัมภีร์ใบลานหลังใบลานสดถูกนำไปต้มที่มีความซับซ้อน และแฝงด้วยความเชื่อของชาวล้านนาที่ต้องใส่ ‘ตาแหลว’ ลงในหม้อต้มใบลานเพื่อยังความศักดิ์สิทธิ์


หมวด ตามรอยคัมภีร์โบราณ ... 6 ตอน