รอสักครุ่...

EP.7 : เตรียมแผ่นลานจารพระธรรม (3) I จดจำ จรดจาร

จากเสียงทรงจำในสมัยพุทธกาล สู่การจารจารึกอักขระพุทธธรรมลงบนแผ่นลาน การเดินทางจากใบไม้ธรรมดาสู่คัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านกาลเวลามา 2,000 กว่าปี และทิศทางของการสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง


หมวด ตามรอยคัมภีร์โบราณ ... 6 ตอน